pb.jpg
 

Van vid att bistå kunder med att utforma samt komplettera miljöer med design och konst som höjer upplevelse av platsen. Från research och genomförande till leverans vill jag verka för gestaltande av rumslighet som är funktionell på många nivåer och är estetiskt attraktiv.

Januari-september 2019: Konst i det öppna - Sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar. Konstfack, Stockholm. 30 HP.

2013–2016: Kandidatexamen i Industridesign, Högskolan i Gävle, Hållbarhet inriktning, 180 hp.

Februari 2012: Poesi A, Blindern Oslo Universitet.

2011: Media och kommunikationsvetenskap A, Örebro Universitet. 30hp.

2009–2011: Samhällsvetenskapliga programmet,2800 P. Karolinska läroverket, Örebro.